VIDEOANALÝZA TECHNIKY BEHU - analýza došľapu a celkovej techniky behu

Kedže sa pri behu jedná o cyklický pohyb s tisíckami opakovaných krokov, pri ktorých noha prichádza do kontaktu s podložkou a tlmí nárazy spôsobené hmotnosťou vlastného tela, je správna technika došľapu zo zdravotne-preventívneho i výkonnostného hľadiska veľmi dôležitá.

Aj keď beh na prvý pohľad nevyzerá zložito, celá rada rekreačných aj vrcholových bežcov nebehá technicky správne. Títo bežci jednak obmedzujú svoj výkonnostný potenciál a hlavne sa vystavujú riziku preťažovania pohybového aparátu. 


Systém videoanlýzy sa skladá z týchto komponentov: 

- bežecký pás Bremshey Treadline Trail

- zadná videokamera

- software pre analýzu pohybu Motion Analysis


Výsledky videoanalýzy pomáhajú optimalizovať techniku behu vzhľadom k individálnym predpokladom daného jedinca. Cieľom je posúdenie ako celkovej techniky behu, tak i samostatného došľapu v súvislosti so stavom pohybového aparátu a funkčnosti bežeckej obuvi.

Na základe prevedenej videoanalýzy doporučí odborný personál predajne vhodný model bežeckej obuvi.